Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
galinov avatar galinov 63 Точки

Здравейте,
това е кода. Добавя се като Букмарлет на мястото на URL адреса. Ето така: http://take.ms/AXQNL

javascript:void((function(){var%20a,b,c,d,e,f;f=new%20Array(%22pink%22,%22orange%22,%22yellow%22,%22aquamarine%22,%22lightskyblue%22,%22plum%22);for(a=1;a<=6;a++){b=document.getElementsByTagName(%22h%22+a);for(c=0;c<b.length;c++){d=b[c];e=d.style;e.backgroundColor=f[a-1];e.border=%221px%20solid%20black%22;e.color=%22black%22;d.innerHTML=%22H%22+a+%22%20%22+d.innerHTML;}}})())

1
Yordanov1977 avatar Yordanov1977 17 Точки

Трудно беше, но го направих!

Благодаря!

0
baldikov avatar baldikov 0 Точки

Ще качиш ли и останалите скриптове, които ползваш и каза, че ще качиш при интерес от хората?

0