Материали от първото занятие на курса

Здравейте, 

Поради техническа неизправност в лекторския лаптоп, видеото от екрана ще е достъпно до няколко дни, а това от камерата ще е налично в нормалните срокове. 

Забавянето с видеото от екрана е поради това, че лекторът ще запише отделно видео, покриващо целия материал от учебното занятие. 

Благодарим ви за търпението и ви пожелаваме успех на курса! :)