Професионална програма
Loading...
easlavov avatar easlavov 72 Точки
  1. Отваряш калкулатора;
  2. Превключваш на програмистки режим (Alt+3);
  3. Въвеждаш числото 254;
  4. В лявата част на прозореца натискаш радио бутона Hex - това ще конвертира въведеното число от Dec към Hex;
  5. Използваш полученото число (което е FE) като литерал на char променлива по следния начин: char ch = '\u00FE';
  6. Принтираш променливата ch на конзолата.
5
yordan87 avatar yordan87 3 Точки

Аз го написах така:

using System;

class Program
{
static void Main()
{
int number = 0x101; //0x101 = 1x16^2 + 1x16^0 + 1x16^1
int integer = 3;
Console.WriteLine(number - integer);
}
}

Знам, че не е най-правилния вариант, но изпровизирах в случая.

0