Професионална програма
Loading...
axl894 avatar axl894 38 Точки

[Exam Problem] C# Basics Sum of Elements

Здравейте, реших задачата, като уж минава всички тестове, но в системата за оценяване ми дава 58 точки и Runtime error. Това е условието:

You are given n numbers. Find an element that is equal to the sum of all of the other elements.

Input
Input data should be read from the console.
At the only line in the input a sequence of integers stays (numbers separated one from another by a space).
The input data will always be valid and in the format described. There is no need to check it explicitly.

Output
The output data must be printed on the console. At the only line of the output print the result.
Print "Yes, sum=…" if there is an element that is equal to the sum of all other elements, along with this sum.
Print "No, diff=…" if there is no element that is equal to the sum of all other elements. Print also the minimum possible difference between an element from the sequence and the sum of all other elements (always a positive number).

А това е моят код:

http://pastebin.com/L8GMzPbi

Тагове:
0
Programming Basics 07/12/2014 17:12:36
pataroka avatar pataroka 319 Точки

А на някой прави ли му впечатление, че авторското решение на задачата изкарва 83/100 на Judge?

1
mitttt avatar mitttt 4 Точки

Да наистина толкова точки дава на авторското решение. И при моя начин беше така, докато не промених сумата от останалите елементи  в тип long. След това изкара 100/100.

0
19/03/2015 19:04:32