Професионална програма
Loading...
nakov avatar nakov SoftUni Team Trainer 5297 Точки

Безплатно повторнo явявяне: SPА с AngularJS

Колеги, тъй като твърде много хора не се явиха на защити на проекти по SPA с AngularJS, искаме да поощрим колегите, които положиха усилия и се явиха на редовната защита като да им дадем шанс за повишаване на оценката (ако имат желание) с ваучер за безплатно явяване на поправката по SPA с AngularJS. Ще ви направим пакет за изпит за 0 лв.

24
JavaScript Applications
Valleri avatar Valleri 292 Точки

Някой ще сподели ли решението си от изпита?

1