Професионална програма
Loading...
Pushe avatar Pushe 2 Точки

Въпрос за домашното и влиянието му за резултата от изпита

Понеже разбрах за курса след началото му, срокът за първото домашно беше изтекъл и не можах да подготвя второто домашно, а и те са навързани не можах да предам "Домашно 0" и "Домашно 1".

Въпросът и е възможно ли е да предам първите 2 домашни заедно с третото?

Ако не е възможно, има ли смисъл да предавам тези домашни работи от тук нататък?

Липса на няколко или всички домашни работи има ли някакво влияние на крайния резултат от изпита?

 

Тагове:
0
Digital Marketing & SEO
mariya.uzunova avatar mariya.uzunova 17 Точки

Здравей

Доколкото знам, домашните формират 10% от крайната оценка. Не е фатално, че не си предал навреме първите две домашни.

Можеш да започнеш да ги пишеш и да ги предадеш заедно с 3тото задание. Ако обърнеш внимание, всяко следващо е надграждане на предишното и ги включва. Виж тази тема от форума, в която се обсъжда Домашно 1. Формиране на семантично ядро ключови думи.


И винаги можеш да разглеждаш форума, когато имаш въпроси. Много от нещата вече са обсъждани :)

0