Софтуерно Инженерство
Loading...
peterborisov avatar peterborisov 123 Точки

[Exam Problems] C# Advanced - Judge problem{17} - Biggest Table Row

You are given an HTML table with 4 columns: Town, Store1, Store2 and Store3. It consists of sequence of text lines: the "<table>" tag, the header row, several data rows, and "</table>" tag (see the examples below). The Store1, Store2, and Store3 columns hold either numbers or "-" (which means "no data"). Your task is to write a program which parses the table data rows and finds the row with a maximal sum of its values.

 while (true)
            {
                string input = Console.ReadLine();
                if (input == "</table>")
                {
                    break;
                }

Регекса ми е :     (-?[0-9\.]+)

Хваща си всичките интове дабъли и т.н. но въпроса ми е как да си обходя линия по линия зада си сумирам съвпаденията.Пример:

<table>

<tr><th>Town</th><th>Store1</th><th>Store2</th><th>Store3</th></tr>

<tr><td>Sofia</td><td>26.2</td><td>8.20</td><td>-</td></tr>

<tr><td>Varna</td><td>11.2</td><td>18.00</td><td>36.10</td></tr>

<tr><td>Plovdiv</td><td>17.2</td><td>12.3</td><td>6.4</td></tr>

<tr><td>Bourgas</td><td>-</td><td>24.3</td><td>-</td></tr>

</table>

11.2+18.00+36.10

 

Тагове:
0
Fundamentals Module
knoteva avatar knoteva 1025 Точки

Здравей,

Това (http://pastebin.com/f3235y7P) е моето решение с твоя регекс. Мисля, че би трябвало да отговори на въпроса ти. 

Редът след <table> не трябва да влиза в while цикъла, защото регексът хваща цифрите след Store(1, 2, 3...).

 

0
knoteva avatar knoteva 1025 Точки

Иначе, аз използвам този регекс: (\+|-)?(?=\d*[.eE])([0-9]+\.?[0-9]*|\.[0-9]+)([eE](\+|-)?[0-9]+)?|(\+|-)?\b\d+\b. Тази част( (\+|-)?(?=\d*[.eE])([0-9]+\.?[0-9]*|\.[0-9]+)([eE](\+|-)?[0-9]+)?) я намерих в интернет, а другата я добавих за цели числа.

0
25/05/2015 14:27:11