Професионална програма
Loading...
salih1f1 avatar salih1f1 188 Точки

Здравейте, колеги. Днес ще се събирате ли за решаване на задачи. Ако не има ли навити днес да се съберем да попишем малко код заедно, свободни зали има.

0