Професионална програма
Loading...
CharlieScarver avatar CharlieScarver 33 Точки

[Homework] Ref/Out параметри или връщане на масив от стойности

От гледна точка на качествения код, кое е по-зле, когато имаме код, който ще ни даде някакви стойности (в случая 2):
да използваме ref/out параметри и метода да ни ги промени директно или
метода да ни върне масив от стойностите?

Благодаря, предварително

0
C# OOP Advanced 01/02/2016 23:15:17
AleksandurSeferinkin avatar AleksandurSeferinkin 335 Точки

Зависи. Масив от стойности се връща, когато идеята е такава, но не и за да върнеш фиксиран брой елементи при всеки резултат само защото не се сещаш за друг начин. В такива случаи се прави структура - те са точно за тов. Ref/out са полезни за случаи, в които метода връща boolean резултат и променя аргумент, който не е референтен тип. Пример е int.TryParse метода. Направен е с out параметър и връща bool, защото иначе няма как да разбереш дали процедурата е минала успешно. Също така такъв метод може да го ползваш директно в if клауза.

В твоя случай е най-добре да ползваш struct.

1