Професионална програма
Loading...
Dekameron avatar Dekameron 481 Точки

Всъщност на всички задачи входа ще е верен, стига да си задал правилната форма на променливата. Примерно N ще е между -3 000 000 000 и  3 000 000 000 това означава, че ще трябва да дадем long (примерно), но не и променлива, коята да събира по-малко. Или пък входа ще е от рода на 1010**10*1*10 тук трябва да е string, и т.н. От решаването на задачи до сега съм разбрал, че едно от важните неща е да зададен правилни променливи. В bgcoder.com (Съзтезания >> Telerik Software Academy) има адски много задачи, който са невероятно удобство ако искате да се подготвите добре за изпита.

4