С Хром няма проблем, но когато се опитам да вляза в Judge системата през Edge, ми изписва следното нещо:
Loading...
ValentinV avatar ValentinV 2 Точки

Влизане в SoftUni Judge с Edge (Internet Explorer)

С Хром няма проблем, но когато се опитам да вляза в Judge системата през Edge, ми изписва следното нещо:

An error occurred while processing your request. The anti-forgery token could not be decrypted. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that all machines are running the same version of ASP.NET Web Pages and that the <machineKey> configuration specifies explicit encryption and validation keys. AutoGenerate cannot be used in a cluster.

Някакви предположения защо става така?

Тагове:
1
Programming Basics 03/05/2016 21:32:23
Thenis avatar Thenis 219 Точки

По-добре си остани с Chrome. Използвах Edge един месец и въобще не ми хареса.

1
ValentinV avatar ValentinV 2 Точки

Има какво да доизглаждат, но не мисля че е толкова лош.

1