Професионална програма
Loading...
Ivaylo87 avatar Ivaylo87 0 Точки

Решение задача PHP

Колеги, някои има ли идея как се решава следната задача с PHP?

Влакът от София за Септември тръгва от Централна гара в 14:30 часа, като се движи със средна скорост 60 km/h. Пътят от Централна Гара София до Гара Септември е 110 km. В колко часа ще пристигне влакът в Гара Септември. Изведете данните на конзолата във формат HH:MM (например 15:30, 16:02).

Тагове:
0
PHP Web Development Basics
plamen911 avatar plamen911 80 Точки
Best Answer
<?php
date_default_timezone_set('Europe/Sofia');

$speed = 60;
$distance = 110;

$duration = intval($distance / $speed * 60 * 60);// Convert to seconds
$ts2 = mktime(14, 30, 0, date('n'), date('j'), date('Y')) + $duration;
echo date( 'H:i', $ts2 );
0