Професионална програма
Loading...
rali_kali avatar rali_kali 5 Точки

Data Types And Methods - Exercises

Здравейте, искам да попитам задача 8 от упражненията от Data Types and Methods приема ли ви я системата judge понеже я решавам по всевъзможни начини, но системата все ми дава 0 точки. Ако някой желае да си сподели решението, ще се радвам да го видя, ето и моето решение:

using System;

class EmployeeData
{
    public static void Main (string[] args)
    {
        Console.Write("First name: ");
        string firstName=Console.ReadLine();

        Console.Write("Last name: ");
        string lastName = Console.ReadLine();

        Console.Write("Age: ");
        byte age = byte.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Gender (m or f): ");
        string gender = Console.ReadLine();

        Console.Write("Personal ID number: ");
        string personalID = Console.ReadLine();

        Console.Write("Unique Employee number (2756****): ");
        int uniqueNumber = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("\nEmployee Data: \nFirst name: {0} \nLast name: {1} \nAge: {2} \nGender: {3} \nPersonal ID number: {4} \nEmployee number: {5}",
            firstName, lastName, age, gender, personalID, uniqueNumber);
    }
}

1
Programming Fundamentals
KOSTADINMARKOV avatar KOSTADINMARKOV 22 Точки

Ето моето решение.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3.Practice_Characters_and_Strings
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string firstName = "Amanda";
            string lastName = "Jonson";
            byte age = 27;
            char gender = 'f';
            string personalNum = "8306112507";
            string number = "27563571";

            Console.WriteLine($"First name: {firstName}");
            Console.WriteLine($"Last name: {lastName}");
            Console.WriteLine($"Age: {age}");
            Console.WriteLine($"Gender: {gender}");
            Console.WriteLine($"Personal ID: {personalNum}");
            Console.WriteLine($"Unique Employee number: {number}");
        }
    }
}

0