JavaScript Basics Ще има ли качено видео?

JavaScript Basics Ще има ли качено видео?

nakov avatar nakov SoftUni Team Trainer 5407 Точки

Ще качим видео след малко, щото имаше технически проблем вчера.

Задачите за упражения (лаб) са в слайдове, качени са на сайта.

Наков

2