Професионална програма
Loading...
Alex0101 avatar Alex0101 374 Точки

Здравей,

на кратко за if и if else имаш няколко възможности.

 

if(boolean_expression)
{
   /* statement(s) will execute if the boolean expression is true */
}
else
{
   /* statement(s) will execute if the boolean expression is false */
}

Това е стандартното използване на if - else. Ако дадено условие е изпълнено се изпълнява едната част от кода, в противен случай- другата.

 

Имаш възможност и за по- сложни проверки.

f(boolean_expression 1)
{
   /* Executes when the boolean expression 1 is true */
}
else if( boolean_expression 2)
{
   /* Executes when the boolean expression 2 is true */
}
else if( boolean_expression 3)
{
   /* Executes when the boolean expression 3 is true */
}
else 
{
   /* executes when the none of the above condition is true */
}

 

Тук на практика става следното. Проверява се първото условие, само ако не е изпълнено се проверява второто, след това при невярно условие две, се проверява третото.

Тук е важно да обърнеш внимание, че булевият израз може да е сложен. На негово място може да слагаш , както единични изрази от рода на a==b, така може да поставяш и доста по-сложни изрази стига резултатът им да е bool.

 

Прилагам ти и пример, за операторите за сравняване.

 

 

Less than   <

 

 

Greater than  >

 

 

Less than or equal to <=

 

 

Greater than or equal to >=

 

 

Equality operator ==

 

 

Inequality operator !=

 

Като може и да слагаш по някалко условия на мястото на bool expression, като ги обединяваш с логически оператори- И , ИЛИ и тн.

&& Called Logical AND operator. If both the operands are non zero then condition becomes true. (A && B) is false.
|| Called Logical OR Operator. If any of the two operands is non zero then condition becomes true. (A || B) is true.
! Called Logical NOT Operator. Use to reverses the logical state of its operand. If a condition is true then Logical NOT operator will make false. !(A && B) is true.

 Надявам се да съм бил полезен.

Успех

0
01/07/2016 09:44:00