Професионална програма
Loading...
YavorSpassov+deleted! avatar YavorSpassov+deleted! 133 Точки

Няма ли наоколо някой експерт по сортирането, който едновременно с това да е и запален колекционер на най-добри отговори?

0
AlexHristov avatar AlexHristov 20 Точки

Колега, интересувам се от същия проблем. Вижда ми се ключов и ми се ще да присъства във форума по-детайлно обяснение за сортирането на "Nested Dictionaries". Lambda улеснява процеса на сортиране и ще е от полза да я разберем и нея по-добре, като се научим да я използваме при разнообрази случаи на сортиране.

Надявам се, че някой колега би отделил време за тази тема. Особено добре ще се отрази разяснението на студент, който наскоро е разкрил "тайната" на сортирането и е нетърпелив да я сподели с нас. Мисля, че обясненията на хора, които си играят с лекота с кода понякога не са достатъчно ясни.

Тази задача ми се вижда много интересна по отношение на сортирането и ми се иска някой детайлно да обясни сортирането и принтирането на резултата.

Ако Вие, колега имате напредък при тази задача, моля драснете малко обяснение за нас, останалите. Вероятно много хора срещат трудности при сортирането на "Nested Dictionaries".

0
YavorSpassov+deleted! avatar YavorSpassov+deleted! 133 Точки

В курса са доста задачите, които се решават с речници и сортиране, колега. За мен бе много полезно това разяснение на Петър Пенев.

0
AlexHristov avatar AlexHristov 20 Точки

 

Благодаря за отговора,

Да, да колега, безпорно това е добър източник, но там не е засегната настоящата задача Population Counter, която внася едни други нюанси при сортирането и принтирането. В този смисъл, обясненията във видеото не са достатъчни - поне за мен със сигурност. (Доста подробно разнищвам това видео!)

Затова именно тази задача - Population Counter, за мен е ключова - като, че ли при сортирането и принтирането изисква по-добро боравене със елементите на вложения речник. То в крайна сметка целта е да работим напълно свободно при сортирането и да имаме незамъглена представа за това как да извличаме елементи от вътрешния речник.

1
YavorSpassov+deleted! avatar YavorSpassov+deleted! 133 Точки

Ами точно на това се опитах на наблегна в ето тази тема, но явно много хора са на друго мнение.

0