Професионална програма
Loading...
ddrajko avatar ddrajko 5 Точки

Square of stars

Здравейте,

може ли да ми кажете защо получавам 0 т. за сления код'(получава се грешка, а при мен е ОК):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace stars
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Enter the number of stars: ");            
            var n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Clear();
            Console.WriteLine(new string('*', n));

            for (int a = 1; a <= n-2; a = a + 1)
            {
                

                Console.Write("*");
                Console.Write(new string(' ', n-2));
                Console.WriteLine("*");
               
            }
            Console.WriteLine(new string('*', n));
        }
    }
}

 

 

Тагове:
0
Programming Basics
ddrajko avatar ddrajko 5 Точки

Благодаря на всички! Вече получих 100 точки

0