Професионална програма
Loading...
ptbgnr avatar ptbgnr 1 Точки

List all products form 1 Category

Здравейте, взимам успешно взимам id-то на дадена категория със следната функция. Въпросът ми е как мога да покажа всички продукти от дадена категория ?

Тагове:
0
PHP Web
djc_bg2015 avatar djc_bg2015 922 Точки
Best Answer

Ти реално взимаш категорията с тази заявка, следователно името на променливата, която се подава на twig трябва да е "category" а не "categories".

Би следвало да имаш поле в ентито на категорията което да е с OneToMany релация към ентитито за продукти. Ако е така, то би следвало да имаш и гетър за това поле (getProducts например). Ако казаното до тук е вярно, то в темплейта просто направи един foreach и вече прави каквото искаш с всеки продукт.

Пример:

{% for product in products %}
    {{ product.name }}
{% endfor %}

 

 

1
djc_bg2015 avatar djc_bg2015 922 Точки

Да.

Съответно това е инвърс страната на релацията и в ентитито продукт трябва да имаш ManyToOne поле което да се казва category.

Ако всичко е така, не би трябвал ода имаш проблем с принтирането на категориите.

0