Софтуерно Инженерство
Loading...
Victor_Atanasov avatar Victor_Atanasov 0 Точки

Проблем със задачата Password Guess.C#

Незнам каква ми е грешката затова питам ако някой може да ми помогне.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp4
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var password = bool.Parse(Console.ReadLine());             if (password = "s3cr3t!P@ssw0rd")
            { Console.WriteLine("Welcome"); }
            else
            { Console.WriteLine("Wrong password"); }
        }
    }
}
 

Тагове:
maya_ip avatar maya_ip 27 Точки

Вместо

var password = bool.Parse(Console.ReadLine());

ползвай

var password = Console.ReadLine();  

Ти се опитваш да прочетеш реда като bool, а по написаното в if-a се предполага, че е string ...

1
05/06/2017 19:48:19