Професионална програма
Loading...
joto_to avatar joto_to 39 Точки

Решения на упражнения от Methods. Debugging and Troubleshooting Code - Lab от Programming Fundamentals май 2017 на C#

<< по-стари задачи | по-нови задачи >>

Programming Fundamentals май 2017

Methods. Debugging and Troubleshooting Code - Lab Дата: 5-ти юни 2017

линк към джъдж

01. Blank Receipt - C#, Java на C# ще ви работи вкъщи, а на Java ще мине и в джъдж

02. Sign of Integer Number - C#

03. Printing Triangle - C#

04. Draw a Filled Square - C#

05. Calculate Triangle Area - C#

06. Math Power - C#

07. Greater of Two Values - C#

08. Multiply Evens by Odds - C#

09. Holidays Between Two Dates - C#

10. Price Change Alert - C#

 

Споделяйте и вашите различни решения, задавайте въпроси, обсъждайте споделените решения.

 

Тагове:
1
Programming Fundamentals 09/06/2017 23:46:03
Konstantin_Kosev avatar Konstantin_Kosev 11 Точки

Printing Triangle

 

using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
   
  namespace Printing_Triangle
  {
  class PrintingTriangle
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  int n = int.Parse(Console.ReadLine());
  PrintTriangle(n);
  }
   
  static void PrintTriangle(int n)
  {
  PrintTop(n);
  PrintBottom(n);
  }
   
  static void PrintBottom(int n)
  {
  for (int i = n - 1; i >= 1; i--)
  {
  PrintLine(1, i);
  }
  }
   
  static void PrintTop(int n)
  {
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
  PrintLine(1, i);
  }
  }
   
  static void PrintLine(int start, int end)
  {
  for (int i = 1; i <= end; i++)
  {
  Console.Write("{0} ", i);
  }
   
  Console.WriteLine();
  }
  }
  }
-1
joto_to avatar joto_to 39 Точки

сложи го в един пейст бин ако обичаш.. така е доста нечетимо.

1
miroslava.vitanska avatar miroslava.vitanska 0 Точки

За мен беше полезно това решение. Благодаря!

0