Софтуерно Инженерство
Loading...
veronikaaa86 avatar veronikaaa86 364 Точки
Best Answer

Освен това, което ти е казал колегата да махнеш, ти трябва и запетя след Hello и удивителен след името, защото трябва да е например - Hello, Nakov!. Ето поправения ти код:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
 
namespace _Greeting_
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      string name = Console.ReadLine();
 
      Console.WriteLine("Hello, {0}!", name);
 
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

0
IvkaHristova avatar IvkaHristova 0 Точки

Благодаря!

0
Tonny avatar Tonny 42 Точки

Благодаря! Така judge го приема, но г-н Наков в лекцията показа  варианта с var - защо е това несъответствие? Би трябвало да се приеме, ако е вярно, а при стартиране с ctr+F5 работи и печата коректно?

 

0
veronikaaa86 avatar veronikaaa86 364 Точки

Ето и така judge ти дава 100 т. :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Greeting
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
    
      var name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Hello, " + name + "!");
    }
        
  }
}

Просто съм махнала реда Console.Write("Enter your name: ");  защото в условието не се иска и judge го отчита като грешка :)

0