Професионална програма
Loading...
NikolaFunky avatar NikolaFunky 3 Точки

Някой ако може да ми покаже тази "Sum numbers", защото мен нещо ме затрудни?

0
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _04.SumNumbers
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int sum = 0;

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                int numbers = int.Parse(Console.ReadLine());
                sum += numbers;
            }

            Console.WriteLine(sum);
        }
    }
}
Заповядай

0
NikolaFunky avatar NikolaFunky 3 Точки

Благодаря!

1
chronometer avatar chronometer 2 Точки

Някой може ли да постне отговоритге на 6 - Min Number и 7 - Left and Right Sum - задачи? Обърках ги нещо...

0
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _6.MinNumber
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int minNumber = int.MaxValue;

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                int number = int.Parse(Console.ReadLine());

                if (number < minNumber)
                {
                    minNumber = number;
                }
            }

            Console.WriteLine(minNumber);
        }
    }
}

0
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace LeftAndRightSum
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int sum1 = 0;
            int sum2 = 0;

            for (int i = 0; i <  n; i++)
            {
                int firstNNumbers = int.Parse(Console.ReadLine());
                sum1 += firstNNumbers;
            }

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                int secondNNumbers = int.Parse(Console.ReadLine());
                sum2 += secondNNumbers;
            }

            if (sum1 == sum2)
            {
                Console.WriteLine("Yes, sum = {0}",sum1);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("No, diff = {0}",Math.Abs(sum1 - sum2));
            }
        }
    }
}
 

0
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _8.OddEvenSum
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int sum1 = 0;
            int sum2 = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++)
            {
                if (i % 2 == 1)
                {
                    int oddNumbers = int.Parse(Console.ReadLine());
                    sum1 += oddNumbers;
                }
                else if (i % 2 == 0)
                {
                    int EvenNumbers = int.Parse(Console.ReadLine());
                    sum2 += EvenNumbers;
                }
            }

            if (sum1 == sum2)
            {
                Console.WriteLine("Yes Sum = {0}",sum1);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("No Diff = {0}",Math.Abs(sum1 - sum2));
            }
        }
    }
}

0
chronometer avatar chronometer 2 Точки

Благодаря.

1
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

Моля.

0
traykova44 avatar traykova44 93 Точки

Здравейте, в отговор на  chronometer , това е моето решение на задачата - 100/100.

0
traykova44 avatar traykova44 93 Точки

За решение на 7-ма - Лява и дясна сума ->

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace cikkli
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)

        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int SumA = 0;
            int SumB = 0;
            for (int i = 0; i < n * 2; i++)
            {
                int Max = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (i < n)

                    SumA  = SumA + Max;
                else
                    SumB = SumB + Max;
            }

            if (SumA == SumB)
            {
                Console.WriteLine("Yes, sum = {0}", SumA);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("No, diff = {0}", Math.Abs(SumA - SumB));
            }        

            
        }
    }
}

 

0
traykova44 avatar traykova44 93 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var n = int.Parse(Console.ReadLine());
            var b = int.MaxValue;

            for (var i = 1; i <= n ; i++)

            {

                var c = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (c < b)                
                    b = c;                                
                    
            }
            Console.WriteLine(b);

        }
    }
}

 

0