Професионална програма
Loading...
OgnjanBoikov avatar OgnjanBoikov 2 Точки

Въпрос относно роли за потребителите

Здравейте

Опитвам се да направя форма с която да менажирам ролите на потребителите.

Използвам начина за ролите от урока на Веселин Малезанов. Имам 3 таблици - users, roles и user_roles

Пропъртито roles в ентито User има следната анотация:

/**
   * @ORM\ManyToMany(targetEntity="AppBundle\Entity\Role")
   * @ORM\JoinTable(name="user_roles",
   *   joinColumns={@ORM\JoinColumn(name="user_id", referencedColumnName="id")},
   *   inverseJoinColumns={@ORM\JoinColumn(name="role_id", referencedColumnName="id")})
   * @var Collection|Role[]
   */
  private $roles;

също така в ентитито User имам и конструктор, ще дам и сетърите и гетърите на roles

 public function __construct()
  {
    $this->roles = new ArrayCollection();
  }

public function getRoles()
  {
    $roles = [];
    foreach ($this->roles as $role){
      $roles[] = $role->getName();
    }
    return $roles;

  }

  public function setRoles($role){
    $this->roles = $role;
    return $this;
  }

 

При всяка регистрация автоматично слагам роля с id=1, от таблицата roles. Така всеки получава най ниската роля - ROLE_USER. Това работи.

Искам обаче когато админа променя данните на потребителя да може да му промени ролята. Опитвай се да го направя така, давам част от формата за редакция:

 $form = $this->createFormBuilder($user)
      ->add('userName', TextType::class)
      ->add('fullName', TextType::class)
      ->add('cash', TextType::class)
      ->add('usedCash', TextType::class)
      ->add('email', EmailType::class, array('label' => 'E-mail'))
      ->add('roles', EntityType::class, array(
        'class' => 'AppBundle:Role',
        'query_builder' => function (RoleRepository $er) {
          return $er->createQueryBuilder('u')
            ->orderBy('u.name', 'ASC');
        },
        'choice_label' => 'name',

      ))
      ->add('save', SubmitType::class, array('label' => 'Save'))
      ->getForm();

Това вече работи дотам, че само ми показва наличните роли. Когато изпратя формата, ми дава следната грешка:

http://www.img-share.eu/f/images/451/errorzsRkLvM44zlHDqvhnCB31513091042.png

 

Доколкото четох, това идва от релацията ManyToMany. Трябвало да я променя. На мен ми върши работа и всеки потребител да има 1 роля, важното е да мога да я променям. 

Идея как да го направя? В краен случай мога да направя някой метод със сурав SQL код и директно да правя заявки към таблицата user_roles. Но ми се струва изключително кофти начин. 

Тагове:
1
PHP MVC Frameworks
dvdty avatar dvdty 484 Точки

Пробвай да смениш ManyToMany ред-а на @ORM\ManyToMany(targetEntity="AppBundle\Entity\Role", inversedBy="users").

 

Roles ти е масив, което значи, че трябва да промениш това:

public function setRoles($role){
  $this->roles = $role;
  return $this;
}

->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

public function setRoles($role){
  $this->roles[] = $role;
  return $this;
}

 

П.П. Препоръчвам ти да смениш името на функцията от setRoles на addRole, тъй като ти добаваш елемент към масив, не set-ваш целия масив.

 

public function addRole(Role $role){
  $this->roles[] = $role;
  return $this;
}

 

1
12/12/2017 18:13:36
OgnjanBoikov avatar OgnjanBoikov 2 Точки

Много благодаря.

Нямаше нужда от промяната на реда за ОРМ анотацията. 

Направих го така: 

public function setRoles($role){
    $this->roles = null;
    $this->roles[] = $role;
    return $this;
  }

Сега наистина ги сетва.

Премахва другите ако има такива. 

 

 

 

1
12/12/2017 19:03:23
dvdty avatar dvdty 484 Точки

Определяш entity-то което е притежаващо. В случая User entity.

От другата страна слагаш mappedBy - за притежавано entity:

// Entity/Role.php

/**
* @var ArrayCollection
*
* @ORM\ManyToMany(targetEntity="AppBundle\Entity\User", mappedBy="roles")
*/
private $users;

 

0