Професионална програма
Loading...
Housey avatar Housey Trainer 129 Точки

[Useful Info] C# OOP Basics Workshop - Какво, кога, къде

Здравейте,

Ще ви дам малко повече информация за Workshop частта от курса C# OOP Basics

Workshop-a ще се проведе в 3 занятия и ще следва формата на подготовките за изпит:

Ще създадете едно малко по-голямо ооп-базирано конзолно приложение, което може да зарежда данни от файловата система и също така да ги записва в нея. През първия ден ще имплементирате нещата сами с помощ от лектора в залата. През втория и третия ден, лекторът ще мине през целия проект от начало до край и ще имплементира всичко.

Workshop-a в C# OOP Advanced курса ще наподобява този от OOP Basics частта, но там ще е реализиран по малко повече архитектурно правилен начин, възползвайки се от SOLID принципите и някои Design Pattern-и.

Влади

Тагове:
6
C# OOP Basics
akiprov avatar akiprov 20 Точки

ВНИМАНИЕ!

След днешното спиране на сайта, предадените домашни изчезнаха.

0
Housey avatar Housey Trainer 129 Точки

Функционалността за визуализацията на домашните явно не работи. Самите домашни не са изчезнали. Ще го разследваме.

0
akiprov avatar akiprov 20 Точки

Благодаря!

0