Професионална програма
Loading...
Bobyto avatar Bobyto 14 Точки
Best Answer

Не е нужно да я преписваш наново. Достатъчно е да промениш само началото

var input = Console.ReadLine();
 List<char> mineLine = input.ToCharArray().ToList();
 var matches = Regex.Matches(input, @"<..>");

 foreach (Match mine in matches)
  {
  int index = mineLine.IndexOf(mine.ToString()[0]);

 

нататък е същото. Дава 100/100.

0