Професионална програма
Loading...
Sanity avatar Sanity Trainer 194 Точки

[Useful Info] Tech Module - Какво представляват домашните?

Здравейте,

Както знаете вече, имате домашни по време на курса и те са под формата на упражнения. Получавате условията на няколко проблема и се очаква от вас да направите решение на конкретната задача. Решенията на задачите се предават в Judge системата.

Упражненията ще бъдат отворени за вас в режим "Практика" (Practice) - ще можете да ги практикувате, като натиснете бутона "Практикувай" (Practice). Решенията предадени в практика, НЯМА да се считат като предадени домашни.

 

img

 

В определения ден и в определения час, в който се провежеда съответното упражнение, то ще бъде променено в Judge в режим "Състезание" (Compete) и ще излиза на началната страница на Judge системата. Упражнението ще остане в режим "Състезание" от началото на самото упражнение (ако е следобедно - 14:00, ако е вечерно - 18:00) и ще бъде активно в рамките на 6 дни.

 

имг

 

Ще можете да участвате в съзтезанията като натиснете бутона "Участвай" (Compete). 

САМО и ЕДИНСТВЕНО решенията предадени в упражненията в режим "Състезание", ще бъдат взимани предвид в крайната оценка и ще бъдат считани като предадени домашни.

Това означава, че за всяко упражнение / домашно, ще имате 6 - 7 дни да си предадете решенията, от началния момент на самото упражнение. Всички решения предавани преди началото на упражненията и след края на упражненията НЯМА да бъдат взимани предвид.


EDIT: Домашните са само и единствено упражненията (Exercises), лабовете (Lab) ще останат в режим "Практика" (Practice) постоянно. Лабовете НЕ СА задължителни и НЕ СЕ считат към крайната оценка.

 

Поздрави,
Иво Желев

11
Fundamentals Module 23/05/2017 15:36:09
vkutov avatar vkutov 57 Точки

Благодаря

0