Професионална програма
Loading...
Martin28 avatar Martin28 0 Точки

02-Data-Tidying-And-Cleaning

Колеги, имам 2 въпроса. Единият е конкретно за това домашно, другият е свързан с regex.

1. Как направихте задача 7? Аз използвах car_names = dataframe.loc[ dataframe[ 'cylinders' ].idxmin(), [ 'car_name' ] ]  но ми връща само 1 автомобил, трябва да са 4.

2. Относно regex искам да ви попитам ако имам два еднакви "шаблона" на един ред, как да прескоча първият и да взема вторият? Защото регулярният израз взима първият запис, където види зададеният "шаблон". За да съм по-ясен ще дам пример:
Имаме ред със стойнсти:    50.30   ggString   23.54      пишем шаблона като регулярен израз - \d\d.\d\d   и съотвенто изразът взима стойността 50.30, а ние искаме да вземем стойност 23.54. Как да стане това?

Благодаря!

Тагове:
0
Data Science
mishedon avatar mishedon 3 Точки

Относно 2. Един вариант е следния https://docs.python.org/3/library/re.html#re.findall, който ми се вижда по-прост.

Втората ти опция е да опишеш с regex целия низ (число ggString число) и да вкараш второто число в matching group https://www.regular-expressions.info/refcapture.html.

0
Martin28 avatar Martin28 0 Точки

Благодаря, колега! Ще ги пробвам вариантите.

0