Софтуерно Инженерство
Loading...
genichka avatar genichka 8 Точки

Toy Shop

Здравейте колеги,

Моля Ви да ми кажете как да дореша задачата,за да ми се получи и недостига.

Благодаря Ви предварително.

Това е кода ми: https://pastebin.com/ZhDghiHL

Това е условието.

Петя има магазин за детски играчки. Тя получава голяма поръчка, която трябва да изпълни. С парите, които ще спечели иска да отиде на екскурзия. Да се напише програма, която пресмята печалбата от поръчката.

Цени на играчките:

 • Пъзел - 2.60 лв.
 • Говореща кукла - 3 лв.
 • Плюшено мече - 4.10 лв.
 • Миньон - 8.20 лв.
 • Камионче - 2 лв.

Ако поръчаните играчки са 50 или повече магазинът прави отстъпка 25% от общата цена. От спечелените пари Петя трябва да даде 10% за наема на магазина. Да се пресметне дали парите ще ѝ стигнат да отиде на екскурзия.

Вход

От конзолата се четат 6 реда:

 1. Цена на екскурзията - реално число в интервала [1.00 … 10000.00]
 2. Брой пъзели - цяло число в интервала [0… 1000]
 3. Брой говорещи кукли - цяло число в интервала [0 … 1000]
 4. Брой плюшени мечета - цяло число в интервала [0 … 1000]
 5. Брой миньони - цяло число в интервала [0 … 1000]
 6. Брой камиончета - цяло число в интервала [0 … 1000]

Изход

На конзолата се отпечатва:

 • Ако парите са достатъчни се отпечатва:
  • "Yes! {оставащите пари} lv left."
 • Ако парите НЕ са достатъчни се отпечатва:
  • "Not enough money! {недостигащите пари} lv needed."

 

Резултатът трябва да се форматира до втория знак след десетичната запетая.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

40.8

20

25

30

50

10

Yes! 418.20 lv left.

Сума: 20 * 2.60 + 25 * 3 + 30 * 4.10 + 50 * 8.20 + 10 * 2 = 680 лв.

Брой на играчките: 20 + 25 + 30 + 50 + 10 = 135

135 > 50 => 25% отстъпка; 25% от 680 = 170 лв. отстъпка

Крайна цена: 680 – 170 = 510 лв.

Наем: 10% от 510 лв. = 51 лв.

Печалба: 510 – 51 = 459 лв.

459 > 40.8 => 459 – 40.8 = 418.20 лв. остават

Вход

Изход

Обяснения

320

8

2

5

5

1

Not enough money! 238.73 lv needed.

Сума: 90.3 лв.

Брой на играчките: 21

21 < 50 => няма отстъпка

Наем: 10% от 90.3 = 9.03 лв.

Печалба: 90.3 – 9.03 = 81.27 лв.

81.27 < 320 => 320 – 81.27 = 238.73 лв. не достигат

Тагове:
1
Programming Basics
Edzhevit avatar Edzhevit 76 Точки

https://pastebin.com/A9NQRimN

Ето моето решение.

0