Професионална програма
Loading...
Nikola3132 avatar Nikola3132 6 Точки

Programming Basics with C# -Логически проверки - Конвертор за мерни единици-ПРОБЛЕМ

Здравейте, от известно време се мъча да стигна до отговора защо отговорът не ми излиза.Ако някои може да ми помогне ще му бъда много благодарен „„ В момента съм на кърса,, логически проверки ,,

Ето го решението ми  https://pastebin.com/JCNNUZt8

ето го и условието -

Да се напише програма, която преобразува разстояние между следните 8 мерни единици: m, mm, cm, mi, in, km, ft, yd. Използвайте съответствията от таблицата по-долу:
входна единица    изходна единица
1 meter (m)    1000 millimeters (mm)
1 meter (m)    100 centimeters (cm)
1 meter (m)    0.000621371192 miles (mi)
1 meter (m)    39.3700787 inches (in)
1 meter (m)    0.001 kilometers (km)
1 meter (m)    3.2808399 feet (ft)
1 meter (m)    1.0936133 yards (yd)
Входните данни се състоят от три реда, въведени от потребителя:
⦁    Първи ред: число за преобразуване
⦁    Втори ред: входна мерна единица
⦁    Трети ред: изходна мерна единица (за резултата)
Резултатът да се форматира до осмия знак след десетичната запетая.
Примерен вход и изход:
вход    изход        вход    изход        вход    изход
12
km
ft    39370. 07886932         150 mi in    9503999.99393599         450
yd
km    0.41148000
Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/152#7

0
Programming Basics