Професионална програма
Loading...
Bars1967 avatar Bars1967 5 Точки

Относно задача fruit shop

Някой може ли да ми покаже решение на тази задача?

Не успявам да изпълня последното условие - ако денят от седмицата или плодът или цената, едно от всички, не съвпада, да се принтира error.

В примера за вход изход съвпада денят, не съвпадат плода и цената, при мен гърми, защото денят го има в условието, след което се опитва да вземе цена, но не успява, защото плода пък го няма и ...

Много ми интересно как сте решили този казус.

Тагове:
0
Python
The_assassin avatar The_assassin 158 Точки

Това е моето:

fruit = input().lower()
day = input().lower()
quant = float(input())
price = None

if day == 'monday' or day == 'tuesday' or day == 'thursday' \
   or day == 'friday' or day == 'wednesday' :
  if fruit == 'banana':
    price = 2.50 
  elif fruit == 'apple':
    price = 1.20 
  elif fruit == 'orange':
    price = 0.85 
  elif fruit == 'grapefruit':
    price = 1.45 
  elif fruit == 'kiwi':
    price = 2.70 
  elif fruit == 'pineapple':
    price = 5.50 
  elif fruit == 'grapes':
    price = 3.85

elif day == 'saturday' or day == 'sunday':
  if fruit == 'banana':
    price = 2.70 
  elif fruit == 'apple':
    price = 1.25 
  elif fruit == 'orange':
    price = 0.90 
  elif fruit == 'grapefruit':
    price = 1.60 
  elif fruit == 'kiwi':
    price = 3.00 
  elif fruit == 'pineapple':
    price = 5.60 
  elif fruit == 'grapes':
    price = 4.20

if price:
  total = price * quant
  print('%.2f' % total)
else:
  print('error')

 

0
Bars1967 avatar Bars1967 5 Точки
Мерси, аз го реших по почти същия начин, докато чаках.

Твоя код е по-интересен :

1