Професионална програма
Loading...
IvanHristov1 avatar IvanHristov1 11 Точки

PHP Equal Sums - Задача 6 - 90 точки ?

Не мога да разбера защо не минава последния тест ... ????
<?php

$inputArr=explode(" ",readline());
$elements=count($inputArr);
$leftSum=null;
$rightSum=null;
$check=false;
if($elements <=1){
  echo '0';
  $check=true;
  exit;
}
for ($i = 0; $i <$elements-1 ; $i++) {
  $leftSum+=$inputArr[$i];
  $rightSum=array_sum($inputArr)-$leftSum-$inputArr[$i+1];
//  echo $leftSum. '->';
//  echo $rightSum;
//  echo PHP_EOL;
  if($leftSum == $rightSum){
    echo $i+1;
    $check=true;
    break;
  }
}
if(!$check){
  echo 'no';
  exit;
}
?>
Тагове:
0
Fundamentals Module
Rossie21 avatar Rossie21 11 Точки
Best Answer

Здравей, 

Ето и моето решение с PHP, надявам се да е полезно: 

https://pastebin.com/wuJYbyK4

0
DeyanAltanov avatar DeyanAltanov 6 Точки

Да и така става.

0
04/06/2019 23:31:35