Софтуерно Инженерство
Loading...
markovood avatar markovood 10 Точки

9. Crossfire Помощ!!!

Здравйте колеги,

вече втори ден си блъскам главата с тази задача и не си намирам грешката, общо взето каквото и да направя все го докарвам до 40/ 100 в джъдж, смятам че съм изпълнил условието на 100 % но явно нещо пропускам, ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ!!! 

Условието тук:

Моето решение тук:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Crossfire
{
  public class Crossfire
  {
    public static void Main()
    {
      // Read input and fill-up the matrix
      int[,] matrix = SetUpMatrix();

      // Read & Apply commands
      string command = Console.ReadLine();
      while (command != "Nuke it from orbit")
      {
        int[] commandTokens = command
          .Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
          .Select(int.Parse)
          .ToArray();
        int row = commandTokens[0]; // [-2^31 + 1, 2^31 - 1]
        int col = commandTokens[1]; // [-2^31 + 1, 2^31 - 1]
        int radius = commandTokens[2]; // [0, 2^31 - 1]

        // Validate row, col
        bool isValid = Validate(matrix, row, col);
        if (isValid)
        {
          // Mark the destroyed cells with 0 as values in the matrix start from 1
          // mark center
          matrix[row, col] = 0;

          // mark to the left
          int currentCol = col - 1;
          for (int i = 0; i < radius; i++)
          {
            if (currentCol < 0)
            {
              break;
            }

            matrix[row, currentCol] = 0;
            currentCol--;
          }

          // mark to the right
          currentCol = col + 1;
          for (int i = 0; i < radius; i++)
          {
            if (currentCol >= matrix.GetLength(1))
            {
              break;
            }

            matrix[row, currentCol] = 0;
            currentCol++;
          }

          // mark up
          int currentRow = row - 1;
          for (int i = 0; i < radius; i++)
          {
            if (currentRow < 0)
            {
              break;
            }

            matrix[currentRow, col] = 0;
            currentRow--;
          }

          // mark down
          currentRow = row + 1;
          for (int i = 0; i < radius; i++)
          {
            if (currentRow >= matrix.GetLength(0))
            {
              break;
            }

            matrix[currentRow, col] = 0;
            currentRow++;
          }

          // Remove marked cells
          matrix = RemoveEmptyCells(matrix);
        }

        command = Console.ReadLine();
      }

      // Print the remains from the initial matrix
      Print(matrix);
    }

    private static int[,] RemoveEmptyCells(int[,] matrix)
    {
      // push empty cols to the end
      for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++)
      {
        Queue<int> currentRow = new Queue<int>();
        for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++)
        {
          if (matrix[i, j] != 0)
          {
            currentRow.Enqueue(matrix[i, j]);
          }
        }

        for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++)
        {
          if (currentRow.Count > 0)
          {
            matrix[i, j] = currentRow.Dequeue();
          }
          else
          {
            matrix[i, j] = 0;
          }
        }
      }

      // check for empty rows and remove them
      List<int> emptyRowsIndexes = new List<int>();
      for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++)
        {
          // if you find non-empty element go to next row
          if (matrix[i, j] != 0)
          {
            break;
          }

          // if that's the last element and it's 0, then the row is empty, save the index
          if (j == matrix.GetLength(1) - 1 && matrix[i, j] == 0)
          {
            emptyRowsIndexes.Add(i);
          }
        }
      }

      if (emptyRowsIndexes.Count == 0)
      {
        return matrix;
      }
      else
      {
        int reducedMatrixrows = matrix.GetLength(0) - emptyRowsIndexes.Count;
        int reducedMatrixCols = matrix.GetLength(1);
        int[,] reducedMatrix = new int[reducedMatrixrows, reducedMatrixCols];

        int reducedMatrixRow = 0;
        for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++)
        {
          if (emptyRowsIndexes.Contains(i))
          {
            continue;
          }

          int reducedMatrixCol = 0;
          for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++)
          {
            reducedMatrix[reducedMatrixRow, reducedMatrixCol] = matrix[i, j];
            reducedMatrixCol++;
          }

          reducedMatrixRow++;
        }

        return reducedMatrix;
      }
    }

    private static bool Validate(int[,] matrix, int row, int col)
    {
      if (row < 0 || col < 0)
      {
        return false;
      }

      if (row >= matrix.GetLength(0) || col >= matrix.GetLength(1))
      {
        return false;
      }

      return true;
    }

    private static int[,] SetUpMatrix()
    {
      int[] dimensions = Console.ReadLine()
              .Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
              .Select(int.Parse)
              .ToArray();
      int rows = dimensions[0];
      int cols = dimensions[1];
      int[,] matrix = new int[rows, cols];

      int cellValue = 1;
      for (int row = 0; row < matrix.GetLength(0); row++)
      {
        for (int col = 0; col < matrix.GetLength(1); col++)
        {
          matrix[row, col] = cellValue;
          cellValue++;
        }
      }

      return matrix;
    }

    private static void Print(int[,] matrix)
    {
      for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++)
        {
          if (matrix[i, j] != 0)
          {
            Console.Write(matrix[i, j] + " ");
          }
        }

        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}

 

0
C# Advanced 13/06/2019 17:16:45
willystyle avatar willystyle 1662 Точки
Best Answer

Здравей,

грешката е, че проверяваш за валидация на центъра на удар, а явно е позволено центъра да е извън матрицата, но засегнатите полета които са вътре да се нулират. Появи се и проблем с мемори лимит на 10-ти тест, затова пуснах гарбидж колектора принудително, ако решаваш задачата с jagged arrays няма такъв проблем.

Ето ти рефактора за 100: https://pastebin.com/Z10yknni

0
markovood avatar markovood 10 Точки

Никога не бих се сетил, че би могло центъра да е извън матрицата, а обхавата на удара да може да засяга елементи вътре, баси!

Малко са го спестили в условието!!!

Благодаря за времето което си отделил за да ми помогнеш, колкото до jagged arrays мисля че с List от List<int> е най-удобно, бързо, лесно и разбираемо тий като List има удобните RemoveAll() и RemoveAt() методи, но тук пробвах да реша задачата с матрица понеже така бях започнал първоначално и исках просто да го завърша, а и е добро упражнение( СЪГЛАСЕН СЪМ ЧЕ РЕШЕНИЕТО Е АБСОЛЮТНО ДЪРВЕНО И ПЪЛНО ИЗВРАЩЕНИЕ)

Благодарско за помоща и УСПЕХИ НАПРЕД!

0
markovood avatar markovood 10 Точки

Можеш ли да помогнеш и тук ? Това е задачата 11.Parking system от същият контест

0