Софтуерно Инженерство
Loading...
PetarGanchev avatar PetarGanchev 6 Точки

Ето го и моето решение малко по различно е от на колегата. 

https://pastebin.com/C5f52AxE

В края на прохрамата при разпечатване на съобщеняита проверявам с един if входното число N

 

 

      if (n < 1)
      {
        Console.WriteLine($"OddMin=No,");
        Console.WriteLine($"OddMax=No,");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"OddMin={OddMin:F2},");
        Console.WriteLine($"OddMax={OddMax:f2},");
      }
      Console.WriteLine($"EvenSum={EvenSum:f2},");
      if (n < 2)
      {
        Console.WriteLine($"EvenMin=No,");
        Console.WriteLine($"EvenMax=No");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"EvenMin={EvenMin:f2},");
        Console.WriteLine($"EvenMax={EvenMax:f2}");
      }

 

0