Професионална програма
Loading...
msmner avatar msmner 37 Точки

Здравей! 
Ето едно решение: 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Extract_Person_Information
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                string input = Console.ReadLine();
                int indexOfNameStart = input.IndexOf('@');
                int indexOfNameEnd = input.IndexOf('|');
                string name = input.Substring(indexOfNameStart+1, indexOfNameEnd - indexOfNameStart-1);
                int indexOfAgeStart = input.IndexOf('#');
                int indexOfAgeEnd = input.IndexOf('*');
                string ageStr = input.Substring(indexOfAgeStart + 1, indexOfAgeEnd - indexOfAgeStart-1);
                Console.WriteLine($"{name} is {ageStr} years old.");
            }
        }
    }
}

0
kr.vandeva avatar kr.vandeva 0 Точки

Благодаря. Логиката ми гърми при вход abc@George|. С IndexOf е лесно, кратко и бързо :)

0