Професионална програма
Loading...
MartinHPetkov avatar MartinHPetkov 1 Точки

Family Trip

Здравейте!

Дали някой няма да ми открие къде ми се кара джъджа, че нещо тествах всичко за което се сетих, пренаписвах и прочие, но ми дава макс 80 точки.

 

using System;

namespace FamilyTrip
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            
            double budget = double.Parse(Console.ReadLine());
            int countNightSleep = int.Parse(Console.ReadLine());
            double priceForNight = double.Parse(Console.ReadLine());
            int discountInProcents = int.Parse(Console.ReadLine());


            if (countNightSleep > 7)
            {
                priceForNight = priceForNight * 0.95;
            }
            
            double priceVacantion = priceForNight * (double)countNightSleep;
            double sumAfterDiscount = (discountInProcents / 100.0) * budget;

            double priceTotal = sumAfterDiscount + priceVacantion;

            if (budget > priceTotal)
            {
                double leftMoney = budget - priceTotal;
                Console.WriteLine($"Ivanovi will be left with {leftMoney:F2} leva after vacation.");
            }
            else
            {
                double deff = priceTotal - budget;
                Console.WriteLine($"{deff:F2} leva needed.");
            }
        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics with C#
Daniel111 avatar Daniel111 11 Точки

Здравей само едно = си изпуснал

Лека вечер

using System;

namespace FamilyTrip
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            
            double budget = double.Parse(Console.ReadLine());
            int countNightSleep = int.Parse(Console.ReadLine());
            double priceForNight = double.Parse(Console.ReadLine());
            int discountInProcents = int.Parse(Console.ReadLine());


            if (countNightSleep > 7)
            {
                priceForNight = priceForNight * 0.95;
            }
            
            double priceVacantion = priceForNight * (double)countNightSleep;
            double sumAfterDiscount = (discountInProcents / 100.0) * budget;

            double priceTotal = sumAfterDiscount + priceVacantion;

            if (budget >= priceTotal)  ///aко бюджетът е по-голям или равен  парите им стигат
            {
                double leftMoney = budget - priceTotal;
                Console.WriteLine($"Ivanovi will be left with {leftMoney:F2} leva after vacation.");
            }
            else
            {
                double deff = priceTotal - budget;
                Console.WriteLine($"{deff:F2} leva needed.");
            }
        }
    }
}

 

0
26/07/2019 22:08:28
MartinHPetkov avatar MartinHPetkov 1 Точки

Благодаря колега, понякога те така едно равенство ти изяжда главата  :)

0