Софтуерно Инженерство
Loading...
monik_75 avatar monik_75 2 Точки

ЗАДАЧИ C SHARP

Здравейте! Имам нужда от помощ за решаване на следните задачи:

1. Напишете функция, която приема като параметър масив от цели числа и
връща като резултат сумата на двата най-големи елемента в масива.
2. Напишете функция, която приема два параметъра - масив от цели числа и
число X, и проверява дали съществуват точно два елемента от масива със
сума X. Функцията връща true или false.

3. Напишете функция, която приема като параметри два сортирани масива, и
връща като резултат сортиран масив, получен от обединението на двата масива.

4. Като задача 3, но ако има повтарящи се елементи, в изходния резултат
да се елиминират повторенията (всяко число да се среща само веднъж).

5. Напишете функция за изчисляване на вноски по ипотека с намаляващи
вноски, която приема като параметри: int sum - сума на заема (главница),
float interest - годишен лихвен процент, int monthsCount – период на
заема (в брой месеци), int month - месец от началото на ипотеката и
връща като резултат сумата, дължима през месец month. Допълнителни
пояснения: всеки месец се заплаща една и съща сума по главницата, и
лихва за съответния месец върху остатъка от главницата. Допуска се, че
годишният лихвен процент остава постоянен за целия период на заема.


6. Българските ЕГН-та се състоят от 10 цифри, като един (опростен) начин
да се опише коя какво значи, е:
Първите 2 цифри са рождената година
Следващите 2 цифри са рождения месец
Следващите 2 цифри са рождения ден
Следващите 2 цифри са за рожденото място
Следващата цифра указва пола - четна за мъж, нечетна за жена
Последната цифра е чексума
По зададен масив, съдържаш ЕГН-та, да се определи колко от тях са на
мъже, зодия Стрелец.

Тагове:
willystyle avatar willystyle 1590 Точки

Ето ти първата и последната, за да се ориентираш как стават нещата:

https://pastebin.com/H8ZaGGaU

1
monik_75 avatar monik_75 2 Точки

Благодаря!

1
willystyle avatar willystyle 1590 Точки

https://pastebin.com/pauM9XZB

0
monik_75 avatar monik_75 2 Точки

Отново благодаря!

1