Професионална програма
Loading...
passador83 avatar passador83 1 Точки

Проблем със задача 05. Walking

Дава ми Exeption. Всъщност знам къде ми е грешката, но не мога да я коригирам.

Ето го решението ми:  https://pastebin.com/13geAiKv

 

Ето и условието на задачата:

Габи иска да започне здравословен начин на живот и си е поставила за цел да върви 10 000 стъпки всеки ден. Някои дни обаче е много уморена от работа и ще иска да се прибере преди да постигне целта си. Напишете програма, която чете от конзолата по колко стъпки изминава тя всеки път като излиза през деня и когато постигне целта си да се изписва "Goal reached! Good job!"  
Ако иска да се прибере преди това, тя ще въведе командата "Going home" и ще въведе стъпките, които е извървяла докато се прибира. След което, ако не е успяла да постигне целта си, на конзолата трябва да се изпише: "{разликата между стъпките} more steps to reach goal."
 

Тагове:
0
Programming Basics
valio90 avatar valio90 6 Точки

using System;

namespace _5._4Walking
{
    class Walking
    {
        static void Main(string[] args)
        {
           string styp = Console.ReadLine();
            int rezoltat = 0;
            if (styp == "Going home")
            {
                 styp = Console.ReadLine();
                if (styp == "Going home")
                {
                    Console.WriteLine($"{10000} more steps to reach goal.");
                }
                else
                {


                    int rezo = int.Parse(styp);
                    rezoltat = rezo + rezoltat;
                    if (rezoltat < 10000)
                    {
                        Console.WriteLine($"{10000 - rezoltat} more steps to reach goal.");
                    }
                    else
                    {
                        Console.WriteLine("Goal reached! Good job!");
                    }
                }
            }
            else
            {
                 rezoltat = int.Parse(styp);
                while (rezoltat < 10000)
                {
                    string stypka = Console.ReadLine();
                    
                       if (stypka != "Going home")
                    {
                       int rezolt = int.Parse(stypka);
                        rezoltat = rezolt + rezoltat;
                    }

                    else if (stypka == "Going home")
                    {
                        string rezola = Console.ReadLine();
                        if (rezola =="Going home")
                        {
                            break;
                        }
                        else {
                        int rezo = int.Parse(rezola);
                        rezoltat = rezo + rezoltat;
                        break;
                            }

                    }


                }
                if (rezoltat < 10000)
                {
                    Console.WriteLine($"{10000 - rezoltat} more steps to reach goal.");
                    
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Goal reached! Good job!");
                }
            }
        }
    }
}

//int steps;
  //              if (int.TryParse(step, out steps))
    //            {
      //              sum = sum + steps;
        //        }
    
                  //int rezolt;
                    //if (int.TryParse(stypka, out rezolt))

0