Софтуерно Инженерство
Loading...
mr.ivanov avatar mr.ivanov 16 Точки

Задача 08. Login Intro and Basic Syntax - Exercise JavaScript

Може ли да откриете къде греша. Опитах по няколко различни начина и винаги се чупи на последния тест.

Задачате е осма login.

https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/Jan-2019/JavaScript/01.JavaScript-Introduction/Exercise/01.Basic%20Syntax,%20Conditional%20Statements%20and%20Loops%20-%20Exercise.docx

Направих лесно reverseString функция, но нещо условието не ми е съвсем ясно.

При масива [ 'sunny', 'rainy', 'cloudy', 'sunny', 'not sunny' ]

сравняваме sunny и rainy - 1-ва проверка,

sunny и cloudy - 2-ра проверка

sunny и sunny - 3-та проверка

и четвъртата е sunny и not sunny.

Резултата е:

Incorrect password. Try again.
Incorrect password. Try again.
Incorrect password. Try again.
User sunny blocked!

Вместо

Incorrect password. Try again.
Incorrect password. Try again.
Incorrect password. Try again.
User no sunny blocked!

Ето го моето решение но последния тест е грешен. Някой може ли да открие грешката ? Локално работи както и при всички нулеви тестове, но в judge има някакъв проблем.

 

https://pastebin.com/MxqPT4hh

Тагове:
0
JavaScript Fundamentals
Morsenna avatar Morsenna 1 Точки

Здравей,

Аз сега навлизам в света на програмирането и съм използвала много примитивен начин. Джъдж ми дава 100/100. 

 string username = Console.ReadLine();
            string password = Console.ReadLine();
            string reverse = "";
            int attempts = 0;
            int Length = 0;
            Length = username.Length - 1;
            while (Length >= 0)
            {
                reverse = reverse + username[Length];
                Length--;
            }

            do
            {
                if (password != reverse)
                {
                    Console.WriteLine("Incorrect password. Try again.");
                    password = Console.ReadLine();
                    attempts++;
                    if (attempts == 3 && password != reverse)
                    {
                        Console.WriteLine("User {0} blocked!", username);
                        Environment.Exit(0);
                    }
                }
                else if (password == reverse)
                {
                    Console.WriteLine("User {0} logged in.", username);
                    Environment.Exit(0);
                }

            }
            while (attempts <= 4);

0
06/03/2020 15:50:05