Професионална програма
Loading...
AnnaIvanova11 avatar AnnaIvanova11 21 Точки

#Java - More Exercise: Associative Arrays, Lambda and Stream API - Exercise 2.0 - Judge

Здравейте,

Пускам работещ, код.

Моля, ако някой може да постне различно от моето решение, за да видя друг подход.

И също ако имате някакви коментари или препоръки/мнение, особено относно stream-а ще съм много благодарна, аз се затруднявам.

https://pastebin.com/0DGeb4BN - Код

https://pastebin.com/fYyLkbcB - Условие

 

Тагове:
1
Fundamentals Module
MartinBG avatar MartinBG 3859 Точки
Best Answer

Това е твоето решение, като съм опростил прочитането на входните данни, сортирането и сумирането на точките за всеки участник:

import java.util.Comparator;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
import java.util.stream.Collectors;

public class Demo {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    Map<String, Map<String, Integer>> contests = new LinkedHashMap<>();

    String input;
    while (!"no more time".equals(input = scan.nextLine())) {
      String[] tokens = input.split(" -> ");
      String userName = tokens[0];
      String course = tokens[1];
      int userPoints = Integer.parseInt(tokens[2]);

      contests.putIfAbsent(course, new HashMap<>());
      contests.get(course)
          .compute(userName, (user, oldPoints) ->
              (oldPoints == null || oldPoints < userPoints) ? userPoints : oldPoints);
    }

    Comparator<Map.Entry<String, Integer>> participantsComparator = Map.Entry.<String, Integer>
        comparingByValue(Comparator.reverseOrder())
        .thenComparing(Map.Entry.comparingByKey());

    contests.forEach((contest, participants) -> {
      System.out.printf("%s: %d participants\n", contest, participants.size());
      final int[] count = {0};
      participants.entrySet()
          .stream()
          .sorted(participantsComparator)
          .forEach(entry -> {
            count[0] += 1;
            System.out.printf("%d. %s <::> %d%n", count[0], entry.getKey(), entry.getValue());
          });
    });

    System.out.println("Individual standings:");
    final int[] count = {0};
    contests.values()
        .stream()
        .flatMap(m -> m.entrySet().stream())
        .collect(Collectors.groupingBy(
               Map.Entry::getKey, 
               Collectors.summingInt(Map.Entry::getValue)))
        .entrySet()
        .stream()
        .sorted(participantsComparator)
        .forEach(entry -> {
          count[0] += 1;
          System.out.printf("%d. %s -> %d%n", count[0], entry.getKey(), entry.getValue());
        });
  }
}

Като препоръки: 

 • стреми се да пишеш по-малко код в програмите си - ако за тривиален проблем си изписала много код (напр. прочитането на входа за тази задача), потърси в нета решения на сходни задачи
 • избирай правилните структури от данни за конкретния проблем; колкото по-прости - толкова по-добре, стига да вършат работа
 • старай се да преизползваш кода (в случая компаратора), вместо да го копираш
 • запознай се с API-тата на класовете, които ползваш - често има готови методи, които спестяват време и проблеми
 • използвай смислени имена дори и за променливи с кратък живот
1
AnnaIvanova11 avatar AnnaIvanova11 21 Точки

Когато не разбирам, точно какво се случва винаги усложнявам  и утежнявам кода/писането, вместо да опростя. Всичко, което си дал ми е много полезно и ценно.

Благодаря за отделеното време!!!

1
14/03/2020 14:23:47