Професионална програма
Loading...
AlexUshev avatar AlexUshev 0 Точки

Може ли помощ?

1.Да се напише програма за намиране и извеждане на екрана на всички трицифрени числа, за които сумата от крайните цифри е равна на стойността на средната.

2.Да се напише програма за определяне на средноаритметичното от
индексите на положителните елементи на масив с n елемента, където n ≤ 100,
както и за определяне на стойността на минималния положителен елемент.

3.Дефинирайте клас, който съдържа информация за рационална
дроб. Дефинирайте статичен метод, който да опитва да създаде дроб от
символен низ. Дефинирайте подходящи свойства и конструктури на класа.
Напишете и свойство, което да връща десетичната стойност на дробта.

Тагове:
0
Programming Basics with C#
Eva269 avatar Eva269 9 Точки

За втора задача ти трябва един цикъл, който да минава през всички елементи. Ще ти е нужна също променлива за сумата, за броя им и аз бих декларирала и още 1 масив, в който да ги пълня самите положителни числа. След като минеш през всички елементи средноаритметичното ти е сумата/броя. За минималния положителен елемент - сортираш масива и изкарваш първия.

0