Професионална програма
Loading...
Zapryan avatar Zapryan 5 Точки

Задача за съдомиялна

Здравейте, колеги. Не мога да си открия грешката в решението на задачата. В Judge ми дава 60 точки и ми изписва  следната грешка:

Traceback (most recent call last):
  File "C:\Windows\TEMP\ExecutionStrategies\nk3jm4ji.paj\tmp5C4.tmp", line 31, in <module>
    count_dishes = input()
EOFError: EOF when reading a line

Търсих в интернет решение на тази грешка, но  не успях да намеря подобна на моята.

Кодът ми е следният: https://pastebin.com/vcaqgwzK

Линк към Judge: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1684#0

Условието на задачата е следното:

Гошо работи в ресторант и отговаря за зареждането на съдомиялната накрая на деня.
Вашата задача е да напишете програма, която изчислява, дали дадено закупено количество бутилки от препарат за съдомиялна е достатъчно, за да измие определено количество съдове. Знае се, че всяка бутилка съдържа 750 мл. препарат, за 1 чиния са нужни 5 мл., а за тенджера 15 мл.  Приемете, че на всяко трето зареждане със съдове, съдомиялната се пълни само с тенджери, а останалите пъти с чинии. Докато не получите команда "End" ще продължите да получавате бройка съдове, които трябва да бъдат измити.
Вход
От конзолата се четат:
Брой бутилки от препарат, който ще бъде използван за миенето на чинии - цяло число в интервала [1…10]
На всеки следващ ред, до получаване на командата "End" или докато количеството препарат не се изчерпи, брой съдове, които трябва да бъдат измити - цяло число в интервала [1…100]
Изход
В случай, че количеството препарат е било достатъчно за измиването на съдовете:
"Detergent was enough!"
"{брой чисти чинии} dishes and {брой чисти тенджери} pots were washed."
"Leftover detergent {количество останал препарат} ml."
В случай, че количеството препарат не е било достатъчно за измиването на съдовете:
"Not enough detergent, {количество не достигнал препарат} ml. more necessary!"

Изходите, които ми излизат, съвпадат с тези от задачата, но Judge ми дава 60 точки.


 

 

Тагове:
0
Python
ogilview82 avatar ogilview82 1 Точки

Hi Zapryan! What a great collection of codes you have there, I will bookmark it and use it as a reference when I need it. You can call us right now if you want our services for commercial window tint, residential window tint, cheap window tinting, and others. https://www.tintingstlouis.com/

0