Професионална програма
Loading...
taniater avatar taniater 0 Точки

Случайно да знаете дали е нужно да се изчисляват стойностите на стипендиите в IF клауза?
Изчисляването на тяхната стойност е еднакво при всички случаи.
Само се преценява дали да се дават или не.

 

 

        if (income < minSalary) {

            if (averageGrade >= 4.5){

                socialScholarship = Math.floor(minSalary * 0.35);

            }

        }

 

        if (averageGrade >= 5.5) {

            exellentScholarship = Math.floor(averageGrade * 25);

        }

0
20/10/2020 03:44:03