Професионална програма
Loading...
HristoAlovski avatar HristoAlovski 0 Точки

Terminal directory in VS code

Наскоро започна да ми трябва терминала за да виждам целия output когато имам обекти в масив и debug конзолата просто ми дава [arr(1), arr(2)]. Лекторът ни показа че ако напишем node fileName.js в терминала ни излиза всичко като хората. Проблемът ми е че не знам как да му кажа да търси файла в определена директория. Когато ми дотрябва просто копирам файла

от: soft uni\JS Fundamentals New\6.0 Objects and Classes exercise

в:soft uni\

и командата node fileName.js си работи защото по default е решило че това е директорията. Въпросът ми е дали има как да накарам VS Code да използва само текущия файл. Ако не, би ми било по лесно да напиша по сложна команда в терминала за да ми отвори текущия файл, вместо да го копирам в по горната директория всеки път, което се обезмисля в момента в който добавя нов ред код.

0
Fundamentals Module
MartinBG avatar MartinBG 3979 Точки

Ако не откриете друг начин, можe да укажете пълния път към файла в командата, например:

node soft uni/JS\ Fundamentals\ New/6.0\ Objects\ and\ Classes\ exercise/fileName.js

1