Професионална програма
Loading...
Sanity avatar Sanity Trainer 194 Точки

[Useful Info] Programming Fundamentals - Homeworks for Online Students

Здравейте,

Днес на лекцията се откриха много въпроси от колегите, които са онлайн, относно това кога започват да течат сроковете за предаване на домашно за тях.

Онлайн студентите НЯМАТ група, само студентите в Присъствена форма на обучение имат определена група.

Срокът за предаване на домашни на Онлайн студентите е същия като този на 1-ва група. С други думи, срокът за първото домашно за всички Онлайн студенти започва да тече утре в 18:00. И всяко следващо е съответно в Петък или отново във следващия Вторник.

За студентите в Присъствена форма на обучение, сроковете си остават така както са си занятията на съответните им групи.

Към всяко едно упражнение ще има прикачен ресурс, който ще представлява линк към състезание в Judge системата.

failed

Състезанието в Judge ще бъде отворено за предаване на решения в рамките на 6 дни.
Refence topic: https://softuni.bg/forum/15763/useful-info-tech-module-kakvo-predstavlyavat-domashnite

Всички студенти
в Присъствена форма в 1-ва група и АБСОЛЮТНО всички ОНЛАЙН студенти трябва да следват първия линк
"Домашно в Judge - Група 1
"...

Всички студенти в Присъствена форма във 2-ра група трябва да следват втория линк
"Домашно в Judge - Група 2"...

Състезанията ще са различни и ще се намират на различни позиции в Judge системата. За всяко едно домашно ще се взимат резултатите само от едното състезание, така че ВНИМАВАЙТЕ МНОГО, в кое точно състезание предавате решенията си.

EDIT: Поради недоволство от Онлайн колегите, относно факта, че могат да предават решения само в първата група, решихме да обмислим всички възможни варианти и стигнахме до следния консенсус:

ОНЛАЙН студентите, САМО и ЕДИНСТВЕНО, ще могат да си изберат в коя група да предават домашните си, тъй като първоначално нямаха право на избор на група. ОБАЧЕ, на края на курса, за всеки Онлайн студент, ще вземем бонуса към домашните от тази група в която е пратил ПОВЕЧЕ домашни:

 • Това означава, че от самото начало ще трябва да си изберете група, и да предавате домашните си само в нея.
   
 • Това важи само за ОНЛАЙН студентите, позволявайки им сами да направят своя избор.
   
 • Това означава, че ако предадете 10 домашни в първата група и 3 домашни във втората, НЯМА да ЗАЧИТАМЕ тези, които са във втората група и обратното ... Ако предадете 3 домашни в първата група и 10 домашни във втората, НЯМА да ЗАЧИТАМЕ тези, които са в първата група.
   
 • Това елиминира възможността, някой студент да злоупотреби, и да праща домашните си в различно групи, с цел да има повече време за тях.
   
 • Това е финално и категорично решение, и НЕ подлежи на компромис или на промяна.

 

Поздрави,
Иво

2
Programming Fundamentals 19/09/2017 16:37:35