Професионална програма
Loading...
stanislav_vv avatar stanislav_vv 5 Точки

08. Mutate Strings

Доста време се "вътря" на тази задача и вече блокирах. Ето условието и примерни входове и изходи:

You will be given two strings. Transform the first string into the second one, one letter at a time and print it. Print only the unique strings

Note: the strings will have the same lengths

Examples

Input

Output

bubble gum

turtle hum

tubble gum

turble gum

turtle gum

turtle hum

Kitty

Doggy

Ditty

Dotty

Dogty

Doggy

 

Това е моя код:

string1 = input()
string2 = input()
converted_string = ""
added_str = ""
uni_converted_string = ""
for i in range(0, len(string2)):
  added_str = added_str + string2[i]
  converted_string = converted_string + added_str
  for j in range(i+1, len(string1)):
    converted_string = converted_string + string1[j]
  if converted_string != uni_converted_string:
    uni_converted_string = converted_string
    print(uni_converted_string)
  converted_string = ""

Принципно примерните входове излизат, но в джъдж дава 60/100, но не мога да видя при какви входове гърми. Предполагам, че има варианти, в които повтарящите се стрингове не са поредни и от там идва проблема. Но това не знам как да го хвана като проверка предвид горния код.

Ако може някой да деде насоки, къде е бъга или друга логика за решение ще съм благодарен ;)

Тагове:
0
Python Fundamentals
Styralix avatar Styralix 11 Точки
Best Answer

word_1 = input()
word_2 = input()
word_final = ""
prev_word = ""
n = 1

for i in range(len(word_1)):
  word_final += word_2[:n] + word_1[n:]
  n += 1
  if word_final != word_1 and word_final != prev_word:
    print(word_final)
    prev_word = word_final
    word_final = ""
  else:
    word_final = ""
    continue

# 100 точки

0