Професионална програма
Loading...
Edzhevit avatar Edzhevit 78 Точки

Encrypt, Sort and Print Array

Хора наистина много време вече си удрям главата не мога да я направя малко помощ? 

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1279#0

Няма да качвам pastebin тъй като нищо смислено не съм направил.

Тагове:
1
Fundamentals Module
GeorgievAleksandar avatar GeorgievAleksandar 18 Точки
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int number = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int[] numbers = new int[number];

    for (int i = 0; i < number; i++) {
      String input = scanner.nextLine();
      int inputLength = input.length();
      int sum = 0;

      for (int j = 0; j < input.length(); j++) {
        char currentChar = input.charAt(j);
        switch (currentChar){
          case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
          case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':
            sum += currentChar * inputLength;
            break;
          default:
            sum += currentChar / inputLength;
            break;
        }
      }
      numbers[i] = sum;
    }
    Arrays.sort(numbers);
    for (int print : numbers) {
      System.out.println(print);
    }
  }
}

0
02/02/2021 13:54:13