Професионална програма
Loading...
Ivankooo1 avatar Ivankooo1 9 Точки

6. Wrong Result - Lab - JS Fundamentals - may 2019

Здравейте хора Бих искал да получа малко помощ от вас за тази задача 6. Wrong Result - https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/40629/lab-js-fundamentals-may-2019/2343 в лаб тъй като не успях да я завърша и разбера идеята. Ето моя опит https://pastebin.com/43szGwN8

Тагове:
1
Fundamentals Module
vladovip avatar vladovip 6 Точки

Благодаря ти, че бях влязъл в едни if-else конструкции...

0