Професионална програма
Loading...
PlamenNeykov avatar PlamenNeykov 3 Точки

Задача "Moving Target" минава на 40/100

Здравейте,

Моля за съдействие, в "judge" ми дава 40/100. Прегледах доста решения, но не намирам къде греша. Моя код е:

 

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.stream.Collectors;

public class ExMitExamMovingTarget {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    List<Integer> input = Arrays.stream(scanner.nextLine().split("\\s+"))
        .map(Integer::parseInt)
        .collect(Collectors.toList());

    String[] command = scanner.nextLine().split("\\s+");

    while (!command[0].equals("End")) {
      String task = command[0];
      int index = Integer.parseInt(command[1]);

      switch (task) {
        case("Shoot"):
          if (index>=0&&index<input.size()) {
            int power = Integer.parseInt(command[2]);
            int workNum = input.get(index);
            workNum=workNum-power;

            if(workNum>0) {
              input.set(index,workNum);
            } else {
              input.remove(index);
            }
          } else {
            break;
          }
          break;
        case ("Add"):
          if (index>=0&&index<input.size()) {
            int value = Integer.parseInt(command[1]);
            input.add(index,value);
          } else {
            System.out.println("Invalid placement!");
          }
          break;
        case ("Strike"):
          if (index>=0&&index<input.size()) {
           int value = Integer.parseInt(command[2]);
           int end = index+value;
           int start = index-value;

           if (start>=0&&end<input.size()) {
             for (int i = start; i <= end; i++) {
               input.remove(start);
             }
           } else {
             System.out.println("Strike missed!");
           }
          }
          break;
      }

      command = scanner.nextLine().split("\\s+");
    }

    List<String> toPrint = new ArrayList<>();

    for (int i = 0; i < input.size(); i++) {

      toPrint.add(String.valueOf(input.get(i)));
    }
    System.out.println(String.join("|",toPrint));

  }
}

 

Благодаря предварително за съдействието.

Спорен ден.

 

 

 

Тагове:
0
Java Fundamentals
MANEKENA avatar MANEKENA 118 Точки
Best Answer
 for (int i = start; i <= end; i++) {
               input.remove(start);
             }

имаш лист 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

да речем ,че стартираш от индекс 1 , премахваш елемента на индекс 1

 индекса става i++ демек равен на 2  и какво се случва ?

листа изглежда така в момента - 1 3 4 5 6 7 8 9

премахваш от индекс 2 - листа изглежда 1 3 5 6 7 8 9 

start  = 3 - премахваш и елемента на индекс 3 и листа изглежда така - 1 3 5 7 8 9

според теб отговаря ли на условието това действие ? 

ети ти примерно решение  , разгледай и в цикъл никога не прави remove 

https://github.com/Petrov-connect/Java-Fundamentals/blob/master/MidExam/MovingTarget.java

0
23/02/2021 17:55:38
PlamenNeykov avatar PlamenNeykov 3 Точки

Здравей,

Благодаря за детайлното обяснение и отделеното време.

Пламен 

0