Професионална програма
Loading...
DimovIvan avatar DimovIvan 11 Точки

Programming Basics Online Exam - 15 and 16 June 2019, задача: 05. Series

https://softuni.bg/downloads/svn/programming-basics-v4/course-directories/september-2019/2019-04/Exam/05.%20Series.pdf

Програмата ми работи коректно, но когато я тествам в judge ми изписва: "Грешка при компилация". Някой може ли да ми помогне?

int main()
{
    double budget;    
    cin >> budget;
    int numbSeries;
    cin >> numbSeries;

    for (int i = 0; i < numbSeries; i++)
    {
        cin.ignore();
        string nameSerie;
        getline(cin, nameSerie);
        double priceSerie;
        cin >> priceSerie;
        /*Thrones – 50 %
        Lucifer – 40 %
        Protector – 30 %
        TotalDrama – 20 %
        Area – 10 %*/

        if (nameSerie == "Thrones")
        {
            priceSerie *= 0.5;
        }
        else if (nameSerie == "Lucifer")
        {
            priceSerie *= 0.6;
        }
        else if (nameSerie == "Protector")
        {
            priceSerie *= 0.7;
        }
        else if (nameSerie == "TotalDrama")
        {
            priceSerie *= 0.8;
        }
        else if (nameSerie == "Area")
        {
            priceSerie *= 0.9;
        }
        budget -= priceSerie;
    }
        if (budget < 0)
        {
            cout.setf(ios::fixed);
            cout.precision(2);
            cout << "You need " << abs(budget) << " lv. more to buy the series!" << endl;
        }
        else
        {
            cout.setf(ios::fixed);
            cout.precision(2);
            cout << "You bought all the series and left with " << budget << " lv." << endl;
        }
    return 0;
}

Тагове:
0
Programming Basics
RaUndreundre avatar RaUndreundre 52 Точки

Ако си качил кода така както тук, значи си забравил да качиш библиотеките в началото и ...std.
Тествах го заедно с библиотеките и е 100/100.
Друга причина е ако си забравил да избереш бутона C++ и си е останал по подразбиране на C#
Ако не е някое от горните, значи просто Judge се е претоварил в този момент.

0