Професионална програма
Loading...
krum_43 avatar krum_43 680 Точки

Здравей колега,

Определено сплита не ти е правилен.

Тук логиката е желязна.Сплитвашме по символа '\'  и вземаме последният елемент на масива.

Така достъпваме файла с неговото разширение.

Остава да сплитнем по '.' и да си вземем името на файла и името на неговото разширение.

Това е.

 

using System;

namespace Extract_File
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string line = Console.ReadLine();
            string[] lineSplit = line.Split('\\');
            int length = lineSplit.Length;
            string fileNameWithExtention = lineSplit[length - 1];
            string[] words = fileNameWithExtention.Split('.');
            string fileName = words[0];
            string extention = words[1];
            Console.WriteLine($"File name: {fileName}");
            Console.WriteLine($"extension: {extention}");
        }
    }
}
 

 

0
23/03/2021 09:50:52